Picture
A Miskolci Egyetem az ÚMFTTIOP keretén belül , „A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” címűpályázatán 2009 elején több, mint hatmilliárd forint támogatást nyert különböző fejlesztésekre és eszközök beszerzése. A projekt, már a módosított befejezési határidő szerint is véget kellett volna érjen tavaly szeptemberben, ám ehelyett tönkrement alvállalkozó, állagromlás, komoly anyagi károk, fedezet nélküli javítási költségek, félre-tájékoztató tábla, valamint hosszú és magyarázkodó közlemények vannak csak. Mi a helyzet az egyetem sokmilliárdos fejlesztésével? Nézzük.

Kezdjük talán a menedzsment 2012. februári közleményével, amely noha meglehetősen hosszú, azonban sok érdekes információ éppen e hiteles forrásból tudható meg.

 

„"A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" című projekt menedzsmentje a következőkben tájékoztatja Önöket a projekt előrehaladásáról, helyzetéről.
Kivitelezés


A kivitelezési munkák elvégzésére meghirdetett közbeszerzési eljárás három részből állt, az I. rész az A/4. épületre, a II. rész az Informatika épületre, a III. rész pedig az A/1., az A/2., az A/3., az A/5., a B/1., a C/1., a C/2., az AFKI és a CFK épületekre vonatkozott. Az eljárás I. és III. részében az ArcadomZrt., a II. részében pedig a GROPIUS Zrt. lett a nyertes, így a vonatkozó vállalkozói szerződések megkötésére ezzel a két céggel került sor.

A kivitelezési munkák - a határidőben lezajlott munkaterület átadások után - 2010 tavaszán megkezdődtek, számottevően előre haladtak, 2011 nyara óta azonban - tőlünk kívülálló okokból - szünetelnek. Az ugyancsak közbeszerzési eljárással kiválasztott, a kivitelezés műszaki ellenőrzését is ellátó "Mérnök" (BMSK Zrt.) az előrehaladást az I. részben 70 %-osra, a II. részben - a nem kívánatos történések után - 65-70 %-osra, a III. részben pedig 90 %-osra értékeli.
A kivitelezés, ahogyan arra számítottunk és ahogyan azt becsültük, számos nehézséggel járt és jár, jelentősen beleszólva a mindennapok kialakult ritmusába és gyakorlatába. A tervezettnél hosszabbra nyúlt időszak nehézségeinek elviseléséért, a kritikus helyzetekben kapott segítségért, az empátiáért és a türelemért - amelyről mi is tudjuk, hogy erősen fogytán van -, a Projektmenedzsment ez úton is köszönetét fejezi ki!


Sajnos, a kivitelezés során, minden közös erőfeszítésünk és számtalan jószándékú figyelemfelhívásunk ellenére történtek hibák. Ezek legsúlyosabb következményei az A/4. épületben jelentkeztek, az épület egyes részei több alkalommal eláztak. Kisebbnek nevezhető problémák más épületekben is előfordultak, külön-külön és együttesen is komoly bosszúságot okozva mindannyiunknak. E külön kellemetlenségekért a Projektmenedzsment ez úton is, és azok nevében is elnézést kér, akik a káresemények okozói voltak! A káreseményeknek anyagi következményei sem a projekt forrásaira, sem az Egyetem más forrásaira nem lehetnek. Az épületekben és azok közvetlen környezetében bekövetkezett károk kijavítása a kivitelező kötelessége, az infrastruktúrában esett károk pedig a kivitelezői biztosításokon keresztül kerülnek megtérítésre. (Az A/1. és az A/4. épületek előtt károsodott járdák kivitelező által és költségére történő helyreállítására a nehézgépes munkák befejezése és az A/4. épület csapadékvíz elvezető rendszerének hálózatra való végleges rákötése után kerül sor.)

A károk felmérésében és dokumentálásában többször - legutoljára éppen a napokban - kértük az érintettek segítségét, amelyet maradéktalanul meg is kaptunk, és amelyért ez úton is köszönetünket fejezzük ki! Tisztában vagyunk azzal, hogy egyes feladatokat többször is el kellett végeznünk, közös érdekeink érvényesítését azonban csak így láttuk és látjuk maradéktalanul biztosíthatónak.
A kivitelezés előrehaladása során kiderült, hogy - különös tekintettel arra, hogy meglévő és működő épületek megújítása képezi a projekt ezen részének döntő hányadát - olyan, előre nem látott helyzetek és feladatok álltak elő, amelyek kapcsán kiegészítő építési munkák beszerzése vált szükségessé. A beszerzés kizárólag a közbeszerzési törvény és a projektre vonatkozó előírások betartásával történhetett, amelyek nagy idő igényű folyamatok voltak. Ezekből következően az eredeti szerződéses határidők sem voltak tarthatók, így azok módosítására is szükség volt.
A kivitelezés I. részében az ArcadomZrt. 2011 nyarának közepén jelentett be akadályközlést, az alapszerződés módosítására 2011. szeptember 30-án került sor. A kiegészítő munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárást a napokban fejeztük be, a vonatkozó szerződés aláírására - az érvényes szabályoknak megfelelően - legkorábban 2012. március 2-án kerülhet sor. Az ArcadomZrt. Főmérnökével és projektvezetővel folytatott egyeztetés alapján azt mondhatjuk, hogy a kivitelezési munkálatok folytatásának kezdő napja 2012. március 19. (hétfő), az A/4. épület befejezésének szerződéses határideje 2012. június 30.


A kivitelezés II. részében a vonatkozó vállalkozói szerződés módosítása 2011. február 25-ei dátummal, a kiegészítő munkákra vonatkozó, új szerződés megkötése pedig 2011. május 24-ei dátummal történt meg. A kivitelező, a GropiusZrt. a munkálatokat - lényegében - 2011 nyarának eleje óta szüneteltette, majd az illetékes bíróság elrendelte a Részvénytársaság felszámolását. A felszámolásról szóló végzés 2011. október 4-én jelent meg a Cégközlönyben. A projekt menedzsmentje - Gazdasági főigazgató úr segítségével és intenzív jogi támogatással - négy területen tett, illetve tesz lépéseket az előrehaladás érdekében. Az első terület a hitelezői igénybejelentés megtétele, a második az elvégzett munkák értékének megállapítása és Felszámolóval történő elfogadtatása, a harmadik a munkaterület visszaszerzése és őrzésének biztosítása, a negyedik pedig a folytatás, vagyis a kivitelezés befejezésének előkészítése. A hitelezői igénybejelentést az Egyetem határidőre megtette; az elvégzett munkák értékét "Mérnök" megállapította, annak egyeztetése Felszámolóval jelenleg is zajlik; a munkaterületet az Egyetem 2012. február 1-jén visszavette, őrzését ettől a naptól kezdve biztosítja. A folytatás előkészítése ugyancsak folyamatosan zajlik, tárgyalások folynak Tervezővel a pillanatnyi állapot terveken való rögzítése és a lefolytatandó újabb közbeszerzési eljárás dokumentációja vonatkozó részének előkészítése tárgyában, egyeztetést kezdeményeztünk az illetékes hatóságokkal a "hogyan tovább?" kérdésben, illetve a közbeszerzési szakértőkkel az eljárás részletei tárgyában. A kivitelezési munkák folytatásának időpontja jelen fázisban még nem becsülhető meg, a befejezést a szakértők a folytatás elkezdéséhez képest három hónapra prognosztizálják.
A kivitelezés III. részében az ArcadomZrt. - hasonlóan a I. részhez - 2011 nyarának közepén jelentett be akadályközlést, az alapszerződés módosítására az I. részével megegyező időpontban, tehát 2011. szeptember 30-ai dátummal, a kiegészítő munkákra vonatkozó szerződés aláírására pedig - a sikeres, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után - 2012. január 17-ei dátummal került sor. A kivitelezési munkálatok folytatásának kezdő napja ennél a résznél is 2012. március 19. (hétfő), a befejezés szerződéses határideje pedig ugyancsak 2012. június 30.
A kivitelezési munkák kapcsán további megértést és türelmet kell tehát kérnünk!"
Ma 2013 januárját írjuk. A kivitelezéssel kapcsolatban a projektmenedzsment - azontúl, hogy a kivitelezés állását rögzítő tájékoztatóban vastagon szedve elnézést kér, valamint köszönetet mond a türelemért - utoljára 2012. július 23.-án tett közzé hírt, mely szerint aláírásra került a vállalkozási szerződés az FK-RaszterKft.-vel az Informatika épület bővítési és felújítási munkáinak befejezésére.
Annak ellenére, hogy nem szedték vastagon, az egyetemre vonatkozóan a legfontosabb mondat mégis az, hogy "A káreseményeknek anyagi következményei sem a projekt forrásaira, sem az Egyetem más forrásaira nem lehetnek."

A projekt forrásait illetően nincs is kétség, a megítélt támogatásnál egy fillérrel több nem lesz elérhető erre a fejlesztésre. Hogy egy felszámolás alatt lévő cégtől miként lesz beszedhető a káresemények anyagi következménye, egyelőre nem tudni, az azonban biztos, hogy az új kivitelező nagyon sokat bontott már a korábban beépített és elfogadott, csak időközben szétfagyott, átázott anyagokból, ezek újbóli felépítése kétszeres költséget jelent, melyet a végén valakinek majd ki kell fizetnie.
Látva a teljes projektfolyamatot, és a közzétett hírfolyamot, a menedzsmentnek a saját nevében is elnézést kellene kérnie oktatóktól és hallgatóktól egyaránt, hiszen még arra sem vették a fáradtságot, hogy a beruházást hirdető táblán kicseréljék a projekt záró dátumát.Pedig a projekt záró határidejéről külön bekezdés szól az összefoglalóban:

 

"A projekt befejezése a jelenleg érvényes befejezési határidő, a módosított támogatási szerződésnek megfelelően, 2012. augusztus 31. A Projektmenedzsment ezt a határidőt tartani kívánja, amelyet egyetlen elem, az Informatika épület kivitelezésének befejezése módosíthat. Abban az esetben, ha ez szükségessé válik, akkor a támogatási szerződés újabb módosítását kell kezdeményeznünk a hatóságok felé."

Elnézve a főépület állapotát, és az Arcadom felvonulási helyszínét, úgy tűnik nem csak az Informatikai épület kivitelezésének  befejezése az egyetlen hiányzó elem.A projekt honlapján az Arcadom szerződésbontásáról és a "hogyan továbbról" nincs hír, ahogy arról sem szól semmit a honlap, hogy a menedzsment -  a határidő túllépése miatt és az elért rendkívüli sikerekre való tekintettel - milyen nagyságrendű díjakat kapott 2012-ben. Pedig a sajtót 2012 októberében (!) arról tájékoztatta Patkó Gyula rektor és Lukács János projektvezető, hogy "az informatikai épület felújítása jelenleg is folyik, a szerződés szerinti befejezési határidő 2012. november 8."

Ezen a sajtótájékoztatón közölték azt is, hogy az Arcadommal kapcsolatban az egyetem vezetése számára nem maradt más megoldás, mint a vállalkozói szerződések felmondása, így a kivitelezés a legoptimistább becslés szerint is leghamarabb 2013 nyarára fejeződhet csak be.

Hogy alig egy hónap alatt elkészült-e az Informatikai épület annak eldöntését az Egyetemi polgárokra és az érdeklődő közvéleményre bízzuk, a főépülettel kapcsolatban viszont egyelőre csak egy újabb hideg tél és a további állagromlás biztos.


i
2/5/2013 03:36:48 pm

A kutya nem tudott erről, amíg az idióták ki nem hirdették a boon-on, gratula Patkó

Reply
Kuka
3/25/2013 04:11:11 am

Jó szerencsét!

Megkérdezném, hogy ki vagy Te? Olyan csúsztatások vannak a cikkeidben, amik a rágalmazás jogi fogalmát kimerítik... ezért vállald a neved és akkor talán találkozunk még...vagy arc nélkül nem megy?

ReplyLeave a Reply.

    ÉVEKET CSÚSZÓ, ÁLLÓ BERUHÁZÁSOK, CSÖKKENŐ HALLGATÓI LÉTSZÁM, NAGYVÁLLALATI VEZETŐI JUTTATÁSCSOMAG A REKTORNÁL ÉS AZ EGYETEMI VEZETŐKNÉL. 11 ÉVE EGYETEMISTA HÖK VEZETŐ, EGYETEMI VEZETŐVÉ LETT VOLT HÖK VEZETŐK - EZALATT FŰTÉSSZÜNET ÉS CSŐDKÖZELI HELYZET. EZ MA A MISKOLCI EGYETEM. HOGY KERÜLT ILYEN HELYZETBE AZ EGYETEM ÉS MERRE TART?  ERRŐL SZÓL EZ A BLOG.

    HÍRED, INFÓD VAN? ÍRD MEG NEKÜNK! ELLENŐRIZZÜK ÉS KÖZÖLJÜK

    KÖSZÖNJÜK!